Roskilde Festival 2019
Tak fordi du er gået ind på dette link - det er det første skridt på vejen mod et armbånd til #RF19!

Du skal være mindst 18 år for at komme i betragtning til arbejdet. Dette er et krav fra Roskilde Festival og skyldes betingelserne i festivalens arbejdsgiverforsikring. Arbejdet hos Vor Frue IF går på at guide trafikken, samt bemande en bom på Vor Frue Hovedgade.

På de efterfølgende sider skal du venligst angive de tidspunkter, som du kan arbejde på. Du vil blive bedt om at angive mindst 72 timer, dette er af hensyn til planlægningsmulighederne. Du skal naturligvis fortsat kun arbejde 32 timer for et armbånd (Hvis du er over 64 år er kravet kun 24 timer). Efterfølgende sætter vi maskinen til at lave en fair vagtplan, ud fra denne ramme:

· 16 timer udenfor festivalen
· 16 timer under festivalen
· Ligelig fordeling af dag-, aften- og nattevagter.

Da vi gerne vil have vagtplanen færdig omkring den 1. juni, bedes du udfylde skemaet så hurtigt som muligt. Bemærk venligst at der er informationsmøde onsdag den 19. juni kl. 19.00 i klubhuset, Vor Frue Hovedgade 75, 4000 Roskilde.

På forhånd tak for din store hjælp.


Med venlig hilsen
Vor Frue IF

-------------------------------------------------------------------

Thank you for entering this link - your first step toward free access to #RF19!

Due to insurance issues you need to be at least 18 years old to get this job. The work at Vor Frue IF is guiding trafic, and manning an entrance gate at Vor Frue Hovedgade.

On the following pages, you enter the hours that you can work at. Please enter at least 72 hours to help us with the planning process. You only need to work 32 hours for a volunteer armband. After receiving the input we will make a fair schedule based on this guidelines:

· 16 hours of work outside the festival
· 16 hours of work during the festival
· Even distribution of day, evening and night shifts

Volunteers over 64 years only need to work 24 hours to receive access.

As we would like to have the schedule ready around June 1st, we need you to send your information fairly soon. Please note that there will be an informationsmeeting Wednesday June 19th at our Clubhouse at Vor Frue Hovedgade 75, 4000 Roskilde.

Thank you for your great help.

Regards
Vor Frue IF


[ Start ]